paypal binary options broker

Vaiko gerovės komisija

Spausdinti

 

2011 m. rugsėjo 1 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-4 sudaryta Vaiko gerovės komisija .

Vaiko gerovės komisiją sudaro:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Pavilonienė;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – mokytoja Ilona Vaitiekaitienė;
Nariai: - logopedė Ligita Miliauskienė;
- auklėtoja Lina Ripienė;
- Sekretorius – auklėtoja Alma Kėrienė.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018 m.

 

Rusnės specialioji mokykla © 2012