paypal binary options broker

Mokslo metų trukmė

Spausdinti

Ugdymo organizavimas 2020-2021 mokslo metams:

Pradinio ugdymo 2020-2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. birželio 09 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo 2020-2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo1d., baigiasi 2021 m. birželio23 d. Ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros (pradinio ugdymo)

2021-06-10

2021-08-31

Vasaros (5-10 kl., S.į.ugd. kl.)

2021-06-25

2021-08-31

Pamokos prasideda:

               Pirmadienį – 8.30 val. specialiosioms klasėms.

                                   9.30 val. lavinamosioms, socialinių įgūdžių klasėms.

             Antradienį-penktadienį – 8.00 val.

Pamokos trukmė:

             1 lavinamojoje, specialiojoje klasėje – 35 min.

             2-10 specialiosiose, lavinamosiose, socialinių įgūdžių klasėse – 45 min.

              Pertraukų trukmė 10 min., ilgoji pertrauka – 20 min., pietų pertrauka – 20 min.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu (2020-06-12 protokolo Nr.2 ) ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas skirstomi pusmečiais:

I pusmetis (pradinio ugdymo) – 2020-09-01 iki 2021-01-22;

II pusmetis (pradinio ugdymo) – 2021-01-06 iki 2021-06-09

I pusmetis (pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo) – 2020-09-01 iki 2021-01-29;

II pusmetis (pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo) – 2021-02-01 iki 2021-06-23.

 

Rusnės specialioji mokykla © 2012