paypal binary options broker

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Spausdinti

2020 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 m. I ketv.

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2019 m. I ketv. 

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketv. 2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B-III ketv. 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketvirtis 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B-II ketv.  

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B-I ketv.

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B-IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita MK-IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-IV ketv./1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-IV ketv./2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-IV ketv./3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-IV ketv./4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita PDDASG-IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Spec.-IV ketv. 

 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B-III ketv. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-III ketv./1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-III ketv./2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-III ketv./3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita MK-III ketv./4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita PDDASG-III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Spec.-III ketv.

2017 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. ataskaita (II ketvirtis) MK-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. ataskaita (II ketvirtis) MK-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I, II ketvirčiai) 

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita B-II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas 2017 m. (II ketvirtis)

Finansinės būklės ataskaita 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. ataskaita (I ketvirtis) MK-I

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. ataskaita (I ketvirtis) B-I 

2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 

Finansavimo sumos

 2016 m. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. ataskaita (IV ketv.) S-IV 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. ataskaita (IV ketv.) B-IV 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. ataskaita (IV ketv.) MK-IV 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. ataskaita (IV ketv.) B-IV 

Biudžeto išlaidų sąmatos aiškinamasis raštas 2016 m. (IV ketvirtis)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita B-IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita MK-IV ketv.

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2016 m. III ketv. tarpinių finasinių ataskaitu rinkinio aiškinamasis raštas

2016 m. finansinų ataskaitų rinkinys (II ketvirtis)   
2016 m. finansinų ataskaitų rinkinys (I ketvirtis) 

Biudžeto išlaidų sąmatos aiškinamasis raštas 2016 m. (III ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2016 m. B-III(III ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2016 m. MK-III(III ketvirtis)   

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2016 m.(II ketvirtis)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2016 m.(I ketvirtis)

 

2015 m.

2015 m. finansinų ataskaitų rinkinys (IV ketvirtis) 
2015 m. finansinų ataskaitų rinkinys (III ketvirtis)  
2015 m. finansinų ataskaitų rinkinys (II ketvirtis)  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2015 m.(IV ketvirtis) 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2015 m.(III ketvirtis)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2015 m.(II ketvirtis)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2015 m.(I ketvirtis)

 

2014 m.

  2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2014 m.(IV ketvirtis) 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2014 m.(III ketvirtis) 
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2014 m.(II ketvirtis)
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2014 m.(I ketvirtis)

 

2013 m.

Rusnės specialiosios mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
Rusnės specialiosios mokyklos 2013 m. finansinų ataskaitų rinkinys (IV ketvirtis) 
Rusnės specialiosios mokyklos 2013 m. finansinų ataskaitų rinkinys (III ketvirtis) 
Rusnės specialiosios mokyklos 2013 m. finansinų ataskaitų rinkinys (II ketvirtis) 
Rusnės specialiosios mokyklos 2013 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (I ketvirtis) 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2013 m.(I ketvirtis) 
Mokėtinos ir gautinos sumos 2013 m.(I ketvirtis)

 

2012 m.

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2012 m.(IV ketvirtis)

 Rusnės specialiosios mokyklos 2012 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (IV ketvirtis) 
 Rusnės specialiosios mokyklos 2012 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (III ketvirtis) 
 Rusnės specialiosios mokyklos 2012 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (II ketvirtis)
 Rusnės specialiosios mokyklos 2012 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (I ketvirtis)


2011 m.

Rusnės specialiosios mokyklos 2011 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (IV ketvirtis) 
Rusnės specialiosios mokyklos 2011 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (III ketvirtis)
Rusnės specialiosios mokyklos 2011 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (II ketvirtis) 
Rusnės specialiosios mokyklos 2011 m. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (I ketvirtis)

Rusnės specialioji mokykla © 2012