paypal binary options broker

Psichologas

Spausdinti

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys - rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Konsultuoja siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų
(ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologas dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu
susijusiais asmenimis.

Psichologė Aušra Užkuraitienė

Rusnės specialioji mokykla © 2012